-->

Perşembe günleri yine ben gibiyimdir

Avusturya sera gazı envanter bir belirsizlik değerlendirmesi bu analiz için temel oluşturmuştur. Biz belirsizlik sorumlu gözlenen ve diğer ülkelerle bizim sonuçları karşılaştırılmıştır faktörleri izole edilmiştir. giriş parametrelerinin belirsizlikler emisyon tahmini belirsizlik türetmek için kullanılmıştır. Monte Carlo yaklaşımla Çıkan belirsizlik 2005 yılı emisyon seviyeleri ve 1990-2005 emisyon trendi için 2,4 puan için% 5.2 idi. Sistematik belirsizlik değerlendirildi değildi. Bu sonuç, Avusturya ve diğer ülkelerde önceki deneyim beklenen arasındadır. emisyon seviyesi belirsizlik (değil eğilim belirsizlik) için belirleyici faktör toprak nitröz oksit N2O emisyonları ile ilgili belirsizliktir.

zenginturk.com , kedigunlugu.com , kedioyun

salım hızı N2O toprak Belirsizlik ve büyük bir ülke karşılaştırmalar yapılır belirsizlik büyüklüğüne bile bir anlaşma yoktur. Başka bir deyişle, raporlama ve N2O serbest belirsizlik kullanımı da ülkeler arasında farklılık göstermektedir, bu tek faktör tam bir ülkenin ulusal sera gazı envanteri belirsizlik belirleyen bu önemlidir. emisyon belirsizlik Inter-ülke karşılaştırmaları ve böylece ülkenin envanter kalitesi hakkında çok fazla ortaya koyamıyoruz. Avusturya için, biz de, basit bir hata yayılma yaklaşımdan elde edilenlerle Monte Carlo yaklaşımın sonuçları karşılaştırıldı ve sistematik düşük belirsizlik sağlamak için ikinci bulabilirsiniz. Fark yine toprak N2O emisyonları ile ilgili giriş parametreleri istatistiksel bağımlılık, hesaba Monte Carlo yaklaşımının yeteneği ile açıklanabilir. Bu Monte Carlo analizleri istatistiksel bağımlılık daha az odak diğer ülkelerdeki sonuçlarının aksine bulunmaktadır. Buna ek olarak, hata yayılma sonuçları normal dağılım çevrildi gereken çarpık olasılık dağılımları, tedavi bağlıdır. Sonuç, daha fazla ilgi istatistiksel belirsizlik değerlendirmesi bağımlı veri girişi tespit verilmesi gerektiğini gösterir.

0 hanım yorum yapmış: