-->

Ribozom ve Altbirim - Altbirim Etkileşimleri

tercüme maya 80S ribozomun A cryo-EM yeniden analiz edilmiştir. Hesaplama ayrır.RNA ve protein yoğunluğu uygun modifiyer RNA modelleri ve maya ribozomal proteinlerin homoloji modelleri yerleştirme için kullanılmıştır. ribozomun çekirdek korumadikkate değer bir ölçüde göstermektedir. Ancak, genişleme parçaları ve ek ribozomalproteinler nedeniyle periferde fonksiyonel olarak önemli bölgeler ve dramatik değişikliklerin bazı önemli farklılıklar belirgindir. bakteriyel ribozom olduğu gibi, alt birimleri arasında köprü özellikle RNA kişiler tarafından oluşturulmuştur. Dört yeniköprüler periferinde mevcuttur. P site t RNA pozisyonu esas rRNA moleküler çevreye katkı ile, onun prokaryotik meslektaşı ile tam örtüşmektedir. Bu analiz molekülerdüzeyde bir ökaryotik ribozomun ayrıntılı bir envanter sunar.

0 hanım yorum yapmış: