-->

Google indexle artık şunları uğraştırma bizi

ölçüde geçmiş olan böbrek allotransplantation için - Uzun vadeli diyaliz ile karşılaştırıldığında Son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda yaşam, tartışmalıdır geliştirir seçilmiş olan bu çünkü transplantasyon bir alt taban-line risk olabilir için ölüm.Çabası içinde Yöntemleri etkileri ayırt etmek transplantasyon kendi olanlardan hasta seçimi, biz mortalite uzunlamasına bir çalışma yapıldı Böbrek hastalığı son dönem için uzun vadeli diyaliz alıyordu 228.552 hasta. Bu hastalarda46.164 23.275 tanesi 1991 ve 1997 yılları arasında ilk kadavra nakli aldı nakli içinbekleme listesinde yerleştirildi. Ölüm rölatif risk
ve hayatta kalmak için ayarlı, zamana bağlı orantısız-tehlikeler analizi ile değerlendirildi yaş, ırk, cinsiyet, son evre neden, son dönem için ilk tedaviden böbrek hastalığı, coğrafibölge, zaman bekleme listesinde yerleştirme için böbrek hastalığı ve
Listede ilk yerleşim yılı.

çeşitli alt grupları arasında, diyaliz hastaları için standart ölüm oranı kim transplantasyonu (yıllık ölüm oranı, 6.3 bekliyordu
100 hasta yılı) başına göre yüzde 58 düşük 38 oldu diyalizi (yıllık ölüm oranı tüm hastalar için, bu
16.1 100 hasta yılı) başına. Ölüm rölatif risk ilk 2 hafta boyunca nakli 2.8 sonra
olan diyaliz hastaları için bu kadar yüksek kat eşit uzunlukta yerleşim takip beri
ancak, bekleme listesi 18 ayda riski çok (relatif risk, 0.32 düşüktü; yüzde 95 güveninterva

0 hanım yorum yapmış: