-->

Olgusuzlaştırılanların Sorunları

Daha önce geliştirilen multistate ampirik valans bağ modeli [U. Bina W. Schmitt ve G. A.Voth, J. Chem. Fizik 111, dinamikleri ve toplu faz suda aşırı proton enerjisi için 9361(1999)], ikinci nesil modeli açıklanmıştır. Bu modeli tam hidronyum ücretten kullanmakiçin izin verirken, önceki modeline benzer dinamik ve yapısal özellikleri üretmek içingösterilir. modelinin bu özelliği toplu su ötesinde gerçekçi uygulamalara konak olarakuygulanması için gereklidir. Geliştirilmiş bir devlet seçim algoritması da mikrokanonikmoleküler dinamiği simülasyonları sırasında önemli ölçüde azaltılmış enerji sürüklenmesonucu sunulmuştur. olağanüstü yüksek öz difüzyon su fazlalığı proton (Grotthuss) süreciatlamalı proton nedeniyle sürekli ve simülasyon veri görülür bir kuantum düzeltmedikkate alındığında ise deneysel değer olarak aynı aralıkta kantitatif olarak bulunmuştur.Önemlisi, proton taşıma sürecinin daha eksiksiz bir oyun analiz de sunulmaktadır.

0 hanım yorum yapmış: