-->

LHC çarpışmaları için ATLAS sıvı argon kalorimetre ile Hazırlık

ATLAS dedektörü Çini hadronik kalorimetre geç 2005 yılında montaj beri deneysel salonunda kapsamlı testlerden geçmiştir. okuma, kontrol ve kalibrasyon sistemleri ve 2007 yılından itibaren tam olarak faaliyete edilmiştir dedektör başarıyla LHC tek 2009 yılında ilk çarpışmalar ve 2008 yılında kirişler veri topladı. Bu yazıda olarak rasgele,kalibrasyon verileri, kozmik ışın muons ve tek kiriş veri verileri tetikler kullanılarak ölçüldü Çini Kalorimetre performans genel bir bakış sunmaktadır. dedektörü çalışma durumunu,gürültü özellikleri ve kalibrasyon sistemlerinin performansını en az iyonize kozmik ışınmuons verileri ile yürütülen zamanlaması ve enerji kalibrasyon doğrulama yanı sırasunulmaktadır. Kalibrasyon sistemleri 'hassas% 1 tasarım değeri oldukça altındadır.küresel enerji ölçeğinin belirlenmesi% 4 bir belirsizlik ile yapıldı.

ATLAS sıvı argon kalorimetre Ağustos 2006'dan bu yana sürekli olarak faaliyet göstermektedir. Şu anda, kalorimetre sadece bir kısmını değil, okuma 2008 yılınınbaşından beri, tüm kalorimetre hücreleri LHC çarpışmalar için hazırlık ATLAS okuma sistemine bağlı olmuştur. Bu çalışmada rastgele, kalibrasyon verileri, kozmik muons ve LHC ışın sıçrama olayları tetikler ile yerinde ölçülen sıvı argon kalorimetre performans genel bir bakış sunmaktadır. Dedektör operasyon, zamanlaması performans, elektronikses ve kazanç kararlılığı üzerinde Sonuçlar sunulmaktadır.Oyun Işınımsal kozmik muons vekiriş sıçrama olaylardan Yüksek enerji yatakları enerji çözünürlüğü içsel sabit terimkontrol sağlar. Η (φ ortalaması) yanı sıra elektromanyetik namlu kalorimetre yanıttekdüzelik asgari iyonizan kozmik muons kullanarak yüzde düzeyinde ölçülür. Nihayet,ışınım muons yayılan elektromanyetik duşlar çalışmaları çapraz-Monte Carlo simülasyonkontrol kullanılmaktadır. performans sonuçları, ATLAS okuma, veri toplama ile elderekonstrüksiyon yazılım sıvı argon kalorimetre iyi LHC çağın şafağında çarpışmalar içinhazır olduğunu gösterir.

0 hanım yorum yapmış: