-->

Pendik Köprüsünde PSP Alışverişi İçin Geri Sayım Başladı

Daha önce geliştirilen multistate ampirik valans bağ modeli [U. Bina W. Schmitt ve G. A.Voth, J. Chem. Fizik 111
, dinamikleri ve toplu faz suda aşırı proton enerjisi için 9361(1999)], ikinci nesil modeli açıklanmıştır. Bu modeli tam 
hidronyum ücretten kullanmak için izin verirken, önceki modeline benzer dinamik ve yapısal özellikleri üretmek için gösterilir. modelinin bu özelliği toplu su ötesinde gerçekçi uygulamalara konak olarak uygulanması için gereklidir. Geliştirilmiş bir devlet seçim algoritması da mikrokanonikmoleküler dinamiği simülasyonları sırasında önemli ölçüde azaltılmış enerji sürüklenme sonucu sunulmuştur. olağanüstü yüksek öz difüzyon su fazlalığı proton (Grotthuss) 
süreciatlamalı proton nedeniyle sürekli ve simülasyon veri görülür bir kuantum düzeltme dikkate alındığında ise 
deneysel değer olarak aynı aralıkta kantitatif olarak bulunmuştur.Önemlisi, proton taşıma sürecinin daha eksiksiz bir analiz de sunulmaktadır. © Fizik 2002 American Institute.

Bir homojen olmayan medya (hyaluronan aquous çözüm) meydana gelen anormaldifüzyon deneysel kanıt floresans spektroskopisi ilişki kullanımı (FCS) diğer tekniklerle (PFG-NMR ve fotokimyasal reaksiyonlar) ile birlikte elde edilmiştir. difüzyon katsayısı difüzyon zaman veya difüzyon uzaklığın bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Bu polimer çözüm ekstraselüler matris bir model sistem (ECMS), ECM yer alır hücrelerarası iletişimi, büyük ölçüde bu anormal difüzyon modu etkilenir olarak kabul edilebilir beri.Biyolojik aktivite Anormal difüzyon nedenle evrensel önemini difüzyon katsayıları ölçmekiçin 
bağımsız deneyler bu seride tanımlanmıştır. Fizik © 2008 American Institute

0 hanım yorum yapmış: