-->

Uyan Kalk Gözünü Aç ve Kendine Gel

Uygulanan Biyolojik Bilimler, Hiroşima Üniversitesi, 1-4-4, Kagamiyama,Higashi-Hiroşima, 739 Japonya Fakültesi
10 Kasım 1997 kabul edildi. Online 29 Temmuz 1998 kullanılabilmektedir.
Soyut Bir granitik regosol mikrobiyal biyokütle kritik P konsantrasyonu elde etmek ve mevcut Pminimum tutar (mikrobiyal biyokütle C maksimum sentez% 80'i elde etmek için gerekliolduğu gibi tanımlanır) mikrobiyal biyokütle kritik P konsantrasyonu ve Japonya'nın birandosol incelendi. Fosfor
 (a regosol ve 0, 25, 100, 400 ve 800 2000 mg ile birlikte birandosol C P kg-1 mg P kg-1 toprak mg 0, 25, 50, 200 ve 400 fiyatla KH2PO4 olarak uygulandı pirinç saman) ve 200 mg N (amonyum sülfat) kg-1. P uygulama arttıkça,
mevcut P toprakta belirgin ve regosol artış giderek andosol artmıştır. Mikrobiyalbiyokütle C ve P miktarı 76 kadar kullanılabilir P ile artmış ve 29 mg regosol ve andosol,sırasıyla, ve ya P kg-1 ya da sabit kaldı biraz daha yüksek kullanılabilir P değeridüşmüştür. mikrobiyal biyokütle P konsantrasyonu regosol daha yüksek bulundu (g P29-89 mg-1) daha andosol (mg 13-32 P g-1), kuru biyokütle 1 gr 0.5 gr C içerdiğinivarsayarak P oranı mikrobiyal biyokütle C andosol (16-38) olarak daha fazla idi (6-
17)regosol. Mikrobiyal biyokütle kritik P konsantrasyonu regosol 62 mg P g-1 biyokütle veandosol 19 mg P g-1 olarak tahmin edilmiştir. Mikrobiyal biyokütle artırmak için topraktamevcut P karşılık gelen minimum değeri 38 ve 6 regosol ve andosol sırasıyla P kg-1toprak mg olarak tahmin edilmiştir. Mikrobiyal biyokütle spesifik solunum mikrobiyalaktivite de çok değil sadece mikrobiyal biyokütle C ve P miktarını artırmak için her ikitopraklarda optimum kabul edilenlerin P konsantrasyonları yüksek değil, aynı zamandaoldu. Bu regosol 38 mg P kg-1 toprak ve andosol 6 mg P kg-1 toprak edildi.

0 hanım yorum yapmış: