-->

Ver Gazı Posterousa Çalışsın Son Hızla

Tamamen su Coleoptera 50 tür 5 aile ve 25 cinse ait Araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Bunlardan 22 tür Adephaga ve 28 olan Polyphaga üyesisiniz. Yeni Türk fauna, H. için kaydedilen yanında strigifrons, bütün türlerin ilk kez araştırma alanına kaydedilir. aile Dytiscidae 12 cins hem düz bulundu. Bunlardan 7 cins Bafra ovasında yerleştirilen ve 9 Çarşamba ovasında. Sadece 4 genara (Bidessus, Hydroglyphus, Hydroporus ve Laccophilus) Her iki ovada için ortaktır. 1 Noterid cins (Noterus) Her iki ovada da tespit edildi. Iki Noterus türleri (N. clavicornis ve N. crassicornis) Her iki ovada için yaygındı. 2 Haliplid cins (Peltodytes ve Haliplus) düz Çarşamba bulundu sadece. Doğal türlerin Peltodytes caesus ve Haliplus (H.) ruficollis Bu cinse bağlı Bafra Ovası temsil edilmedi. Hydrophilidae aile 9 cins ve 17 tür ile temsil etti araştırma alanı. Her cins hem düz bulundu, ancak türlerin farklı idi. tür Laccobius (D.) obscuratus ve L. striatulus değil iken Çarşamba ovası, türlerin Paracymus aeneus ve Hydrophilus temsil atterimus Bafra ovasında temsil edilememiştir. Helophoridae büyük bir aile olmasına rağmen tek bir altfamilya oluşan sadece tek bir cins, Helophorus olan kötü araştırma alanında temsil etti. Tamamen, 10 tür de düz bulundu. türler H. terminassianae, H. iken Daedalus, H. syriacus, H. micans ve H. griseus temsil değildi Çarşamba ovası, türün H. minutus Bafra Ovası temsil değildi. Genellikle benzer coğrafyalarda ve habitatların temsil edildiği düşünülmektedir benzer fauna, fakat bu gibi bu görüldüğü her durumda oluşmaz çalışma

 

Bu çalışmada, tespit ve kıyasla iki büyük ovaların fauna (ovalar, Bafra ve Çarşamba) hangi birbiriyle yakından bulunmaktadır (100 km) ve hangi benzer iklim ve coğrafi yapıya sahiptir. Kızılırmak nehri çalışan Türkiye'nin en uzun soluklu su düşen basılı Bafra ilçesine, geniş ve alüvyonlu toprak geride bırakıyor aşağı Bafra yuvasından deniz üzerine. Bu şekilde, 47.727 ve Bafra ovaları hektar şekil aldı. ovalar Kuzey kısımları toprak kurak. Bafra ovaları su böceği Göller olmanın temel habitat aldı doldurulmuş oyuk sonra şekil. Bu göller arasında Karaboğaz vardır Liman, Dutdibi, Uzungöl, Hayırlı, İncegöl, Çernek, Tombul ve Balık Göller dikkat çekicidir. Bu Göller çoğu oldukça su bakımından zengin olan ürün ve ekonomik önemlidir. Liman Gölü Bafra 20 km mesafede yer almaktadır.Düşler Alemi 3 km boyutu Gölü Birkaç şubeler aracılığıyla kadar denize açılır. Gibi dallar uzunluğu 2 bazı noktalarda km. Liman Gölü güneyinde Balık Gölü ile GPS ölçüleri olan ve kuzey Karaboğaz Gölü ile GPS ölçüleri. Yeşilırmak Nehri Çarşamba ilçesine aşağı çalışan ve üzerine düşer Civa Bay ve gelen Karadeniz böylece iken, Çarşamba ovaları doğurur Aynı anda, iki parçaya ovalar bölme. Yüzey alanı Çarşamba ovaları 89.500 hektardır. Arazinin% 70'i hale olmuştur tarım için uygun. Kalan% 30, ormanların kamış yatakları oluşur ve quicksands. ovalar, küçük ve büyük birçok göller bulunmaktadır. İki büyük Gölleri Simenit ve Akgöl yer alır. Her iki Göller ticari balıkçılık için kullanılır.

0 hanım yorum yapmış: