-->

Cumartesi günü sabahından başka daha güzel birşey varki o da pazar sabahı

Interlökin (IL) -23 heterodimerik bir sitokin yakından IL-12 ile ilgilidir. Henüz ortak bir P40 alt birimi içeren güçlü bir yapısal ilişki rağmen, bu fonksiyonel benzerlik tercüme değildir. Aslında, tam tersi bu iki sitokinler konak immün yanıtı düzenleyen derinden farklı rollere sahip göründüğünü de doğrudur. Şimdi IL-23 deneysel allerjik ensefalomyelit otoimmün yıkım önemli rolleri olduğu açıktır, kollajen-artrit ve inflamatuar barsak hastalığı bağlı. IL-23 sürücüleri otoreaktif IL-17 üreten T hücrelerinin gelişimini ve IL-17 hakim kronik inflamasyon, IL-6, IL-8 ve tümör nekroz faktörü gibi nötrofil ve monosit teşvik etmektedir. O ev sahibi ve IL-17 üreten hücreleri ve 1 hücreleri belirsizliğini koruyor T helper arasındaki soy ilişkisi olan gerçek yarar ancak, IL-23 ve aşağı etkileri sadece otoimmünite neden evrimleştiklerini olası değildir. Konak savunma ve otoimmun inflamasyonu bağlamında IL-12 ve IL-23 patofizyolojik fonksiyonu karşılaştırarak, biz roman IL-23 IL-17 immün yolu anlamaya başlıyor.

Veziküler taşıma özgüllüğü bir vezikül ilişkili membran protein etkileşim, kısmen, düzenlenir syntaxin olarak adlandırılan bir hedef bölmesi membran proteini ile / VAMP synaptobrevin olarak adlandırılır. SNAP-25 (25 kDa synaptosome ilişkili protein) ile birlikte Bu proteinler, genel membran füzyon makineleri için bağlayıcı olarak hizmet veren bir kompleks oluştururlar. Synaptobrevin / VAMP ve syntaxin herzaman bulunarak ve proteinlerin ifade çoğunda veziküler taşıma dahil olduğuna inanılmaktadır hücreleri (hepsi değilse). Ancak, SNAP-25 SNAP-25 bir herzaman bulunarak ifade homolog diğer dokularda / hedef membran füzyon taşıma vezikül kolaylaştırmak için var olduğunu düşündüren, beyinde neredeyse sadece mevcut. Biz insan B lenfositleri bir 23-kDa protein tespit, maya iki hibrid sistemi kullanarak birden fazla syntaxins ve synaptobrevins in vitro / Vamps sıkıca bağlanır (adlandırılan SNAP-23). SNAP-23% 59 SNAP-25 ile aynıdır. SNAP-25 aksine, SNAP-23 tüm dokularda ifade saptanmıştır. Bu bulgular SNAP-23 genel membran füzyon makine ve ulaşım vezikül yerleştirme önemli bir düzenleyicisi ve füzyon tüm memeli hücrelerinde için yüksek afiniteli reseptör önemli bir bileşeni olduğunu göstermektedir. Alınan 31 Ocak 1992; 15 Haziran 1992 tarihli sayısında yayınlandı Biz yoğunluk parametresi rs ve göreli spin kutuplaşma ζ bir fonksiyonu olarak, tek tip bir elektron gazı için korelasyon enerji ɛc basit bir analitik temsil öneriyoruz.

random-faz yaklaşık (RPA) kapsamında, bu temsil rs → ∞ gibi rs-3 / 4 davranış sağlar. Ɛc için sayısal RPA değerler (rs, 0), ɛc (rs, 1) ve spin sertlik αc (rs) = ∂ 2ɛc (rs, ζ = 0) / δζ2 ve doğru rslnrs dönem için geri kazanımı ile yakın anlaşma rs → 0, seçilen analitik formun uygunluğunu gösterir. Ötesinde RPA, aynı analitik form için farklı parametreler Ceperley ve Kızılağaç [Fiz of Green's fonksiyonu Monte Carlo verilerine uygun bulunurlar. Rev Lett. Vosko, Wilk ve Nusair (VWN) [Can tarafından daha önce uyar göz ardı edilmiştir hesap veri belirsizlikler dikkate alınarak 45, 566 (1980)]. J. Fiz. 58, 1200 (1980)] veya Perdew ve Zunger (PZ) tarafından Fiz [. Rev B 23, 5048 (1981)]. Biz VWN ve PZ temsilcilikleri pratik doğruluğunu teyit ederken, bu formlar ile bazı küçük sorunları ortadan kaldırır. Biz yüksek ve düşük yoğunluklu açılımları ζ bağımlı katsayıları ve rs-bağımlı spin duyarlılık çalışması. Biz de tam düşük yoğunluklu limit için bir varsayım mevcut. korelasyon potansiyeli μcσ (rs, ζ) kendini tutarlı yoğunluk fonksiyonel hesaplamalarda kullanılmak üzere değerlendirilir.

0 hanım yorum yapmış: