-->

Salının Gelişi Dünden Belliydi Zaten

Karşılaştırmalı modelleme bilinen yapı (şablon) bir veya daha fazla protein
olan uyumutemel alınarak verilen protein dizi (hedef) üç boyutlu yapısı öngörüyor.
tahmin süreci katatama, hedef-şablon uyum, model kurma ve model değerlendirme oluşur. Modellenebilirprotein dizileri ve kehanetlerinin doğruluğuyla sayısı bilinen protein yapıları sayısındakiartış 
nedeniyle ve modelleme yazılımı gelişmeler nedeniyle ve giderek artmaktadır. Daha da ileri bir model
hataları tespit yanı sıra, zayıf Dizi-yapı benzerlikleri fark yapıları, katıcisim vardiya, 
çarpıtma, döngüler ve yan zincirlerinin 


modelleme ile dizileri uyumlaştırma gereklidir. Bu sorunlara rağmen, yaklaşık bir bütün bilinen protein dizilerinin üçüncüfaydalı doğruluğu önemli bölümleri ile şu anda model mümkündür. Biyoloji bireysel karşılaştırmalı modellerinin kullanımı zaten giderek yaygın
tatmin edici olduğunu.Karşılaştırmalı modelleme için büyük bir yeni bir meydan okuma gen haritasının projeleriveri sel gibi fonksiyonel ve yapısal genetik dan ile onun bütünleşmesidir. 
Özellikle, bir,hızlı, sağlam, duyarlı, otomatik ve doğru karşılaştırmalı modelleme boru hattı tüm 
genomiçin geçerli geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Böyle büyük ölçekli modelleme aile,organizmanın ya da işlevsel  düzeyde çok sayıda ve eksiksiz dayalı birçok çıkanmodeller için uygulamalar, 
yeni tür teşvik etmek olasıdır.

0 hanım yorum yapmış: